ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ 13. GENEL TOPLANTISI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE, 3-4 KASIM 2012 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ 13. GENEL TOPLANTISI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE, 3-4 KASIM 2012 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR.

ÜHBD 13. Genel Toplantısı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde, 3-4 Kasım 2012 tarihlerinde yapılmıştır.

37 ayrı Üniversite’den; 12 Rektör ve Rektör Yardımcısı, 32 Tıp Fakültesi Dekan ve Yardımcısı, 39 Başhekim ve Yardımcısı ile Üniversite Hastaneleri yönetici ve öğretim üyelerinden oluşan toplam 121 katılımcının iştiraki ile gerçekleşen Toplantı’ya; Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Namık KAYA ile Daire Başkanı Dr. Ufuk AKDIKAN ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Döner Sermayeler Daire Başkanı İsmail Hakkı YAZICI konuşmacı olarak katılmıştır. Toplantı’da, Üniversite Hastaneleri Birliği ile ilgili interaktif tartışmada bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Toplantı programı, katılımcı listesi, yapılan sunumlar, anket ve analizi ile fotoğraflar ekte sunulmaktadır.

             03 Kasım Cumartesi

İSMAİL HAKKI YAZICI

UFUK AKDIKAN

NAMIK KAYA

            04 Kasım Pazar

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

  • Anket

ANKET FORMU

ANKET ANALİZ

ANKET ÇAPRAZ ANALİZLER