Çalışma Kurulları Raporları / Sunumları

Döndürülebilir Borç Oranı Senaryosu
Maliye Bakanlığına Sunulan 6009 sayılı yasa gereği UHBD önerisi 1
Tarih: 3 Eylül 2010

Çevrilebilir borç kavramı
Borç Gelir Oranı Senaryosu
Maliye Bakanlığına Sunulan 6009 sayılı yasa gereği UHBD önerisi 2
Tarih: 3 Eylül 2010
Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu
Tarih: Temmuz 2010
İptal edilen maddeler
16 Temmuz 2010 tarihli anayasa mahkemesi kararı sonrası 5947 sayılı yasanın iptal edilen maddeleri
İptali red edilen maddeler
16 Temmuz 2010 tarihli anayasa mahkemesi kararı sonrası 5947 sayılı yasanın iptali istenilen ancak iptali red edilen maddeleri
Sn Ali BABACAN’a yapılan sunum: Üniversite Hastanelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Tarih: 31 Mayıs 2010
Üniversite Hastaneleri Birliği  (2010 SUT Talepleri)
Tarih: Nisan 2010
Bilgi notu
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5947 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi Notu
Tarih: Aralık 2009
Üniversite Hastaneleri Sorunları
Üniversite Hastaneleri Sorunları ve Çözüm Önerileri
Tarih: Kasım 2009
“Global Bütçe” Önerisi
Üniversite Hastaneleri “Global Bütçe” Önerisi
Tarih: Ağustos 2009
Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Notu: 4
Tarih: 31 Ağustos 2009
Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Notu: 3
Tarih: 20 Ağustos 2009
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Toplantısı 2
Tarih: 14 Ağustos 2009
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Toplantısı 1
Tarih: 05 Ağustos 2009
Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Notu: 2
Tarih: 31 Temmuz 2009
Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Notu: 1
Tarih: 25 Temmuz 2009