Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi 10.08.2015 tarih ve 2015.5409.1243 sayılı Makam Olur’u ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce güncellenmiştir

Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden yapılmakta olan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan işlemlerin ücretlendirmesi ve tedavi ücretleri, 10.08.2015 tarihinde değiştirilmiştir. İlgili tarifede yapılan değişiklikler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları ile Üniversite Hastaneleri (Vakıf Üniversiteleri hariç) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinde kullanılmak üzere tekrar yayımlanmıştır.

Bakınız; http://www.tkhk.gov.tr/3419_kamu-saglik-hizmetle