13. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin XIII. Toplantısı 3-4 Kasım 2012 Tarihlerinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde, Abant’da yapılacaktır.

“Konuk Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Lütfen 30 Ekim 2012 tarihine kadar Formu doldurarak Form’da yer alan iletişim adresine gönderiniz.  Toplantı Programı ekte bildirilmektedir.”

>>>Konuk Bilgi Formu<<<

>>>Toplantı Programı<<<