Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Nisan 2016 Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri’nde saat 14.00’de yapılacaktır

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Üyesi Değerli Hocalarımız,

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Nisan 2016 Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri Baltalimanı/İstanbul adresinde saat 14.00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı  30 Nisan 2016 Cumartesi günü aynı adreste ve aynı saatte yapılacaktır. Genel Kurul Gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu adına

Doç. Dr. Salih Haluk ÖZSARI

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri

GÜNDEM:

1.    Açılış ve saygı duruşu,

2.    Divan kurulu seçimi,

3.    Faaliyet Raporu sunumu, görüşme ve oylaması,

4.    Denetim Kurulu Raporu sunumu, görüşme ve oylaması,

5.    Tüzük Değişikliği Teklifinin görüşülmesi ve oylanması,

6.    Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,

7.    Dilek ve temenniler

8.    Kapanış