Yükseköğretim Kurumları Dışında Mesleki Faaliyette Bulunan Öğretim Üyelerinin Ek Ödemeleri Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, “Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim üyelerine ek ödeme yapılmaz.” hükmü uyarınca işlem yapılması gerektiğine karar verilmiştir.

>>>Genelge İçin Tıklayınız<<<