Üniversite Hastanleri Birliği Derneği’nin 6. Genel Toplantı Programı

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin VI. Toplantısı; 26-27 Kasım 2010 tarihlerinde,  Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde,  Eskişehir’de yapılacaktır. Toplantı Programı aşağıda sunulmaktadır.

Program gereği, 26 Kasım 2010 cuma akşamı konaklama gerekeceğinden, katılım durumunun 9 Kasım 2010 tarihine kadar, hozsari@istanbul.edu.tr eposta adresine bildirilmesi uygun olacaktır.

Program İçin