Çarşamba, Temmuz 24, 2024
Toplantılar

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Üyesi Saygıdeğer Hocalarım,

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin III. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gerçekleşen Tüzük Değişikliği, 26 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne bildirilmiş (EK 1), Dernekler Müdürlüğü’nün  9 Haziran 2016 tarihli EK 2 ve EK 3’de sunulan yazılarıyla onaylanmıştır. EK 4’de Tüzüğün değişen maddeleri ile EK 5’de Yeni Tüzük yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Adına

Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri

EKLER

EK 1 Bildirim

EK 2 Bildirim Onayı

EK 3 Tüzük Değişikliği Onayı

EK 4 Tüzük Değişikliği Yapılan Maddeler

EK 5 Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Tüzüğü’nün Yeni Hali