Duyuru 1

DUYURU NO: 1

DUYURU TARİHİ: 08.03.2010

…………………………. ÜniversiteSİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

Bilindiği üzere, 23 Ocak 2010 tarihinde İzmir’de yapılan Toplantı’da, Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu’nun; Üniversitelerin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri ve Hastanelerinin sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirilmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak amacı ile, Dernek olarak yapılanması uygun görülmüştür.

Kurucu Üyeler; Yunus Söylet, Uğur Erdener, Candeğer Yılmaz, Hüseyin Akan, M. Yavuz Coşkun, İbrahim Demir, Peyami Cinaz, Sadık Kılıçturgay, Faik ÇELİK ve  s. Haluk Özsarı’nın, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne yasal gereklerini tamamlayarak 26.02.2010 tarihli Dernek Kuruluşu’na ilişkin alındı belgesi ile başvurulması üzerine, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 59.maddesi gereğince Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği kuruluşu Valilik 03.03.2010 tarih ve 10919 sayılı yazısıyla uygun görülmüş ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği ekte sunulan Dernek Tüzüğü ile kurulmuştur.

05.03.2010 tarihinde; Yunus Söylet, Uğur Erdener, Candeğer Yılmaz, M.Yavuz  Coşkun, İbrahim DEMİR, Peyami Cinaz, Sadık Kılıçturgay, s.Haluk Özsarı’nın katılımıyla yapılan Yönetim Kurulu I. Toplantısı’nda, Tüzük 10.maddesi 1.fıkrası gereği, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığına Yunus Söylet, Başkan Yardımcılığına Uğur Erdener, Genel Sekreterliğine S.Haluk ÖZSARI, Saymanlığına Sadık Kılıçturgay’ın seçilmiş olup, 3 Mart 2010 tarihinden itibaren 6 ay içinde Dernek Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yönetim Kurulu I. Toplantısı’nda alınan karar gereği, Ek 2‘de sunulan Üyelik Başvurusu ile Dernek Tüzüğü 3.maddesi ile 12.maddesi 2.fıkrası uyarınca, Dernek Üyesi olmak isteyenlere konunun duyurularak, giriş ödentisi olarak 50 TL yıllık aidat olarak ise 60 TL’nın Banka hesabına yatırılıp Üyelik Formu ile birlikte Banka Dekontunun Babıali caddesi Ziya Gün İş Hanı No:28 Kat:2 Daire:24 (34440) Cağaloğlu- İstanbul adresine gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Prof.Dr. Yunus Söylet
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Üyelik Formu