Duyuru 2

DUYURU NO: 2

DUYURU TARİHİ: 07.09.2010

…………………………………………… ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

23 Ocak 2010 tarihinde İzmir’de yapılan Toplantı’da Dernek olarak yapılanmasına karar verilerek, 26.02.2010 tarihli başvurusu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 59.maddesi gereğince 03.03.2010 tarih ve 10919 sayılı İstanbul Valiliği yazısıyla uygun görülen Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin ilk Genel Kurulu 2 Eylül 2010 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri’nde yapılmıştır.

Üyelerce aday gösterilen; Yunus Söylet, Uğur Erdener, Candeğer Yılmaz, M.Yavuz  Coşkun, Hüseyin AKAN, İbrahim DEMİR, Peyami Cinaz, Sadık Ayhan Kılıçturgay, Salih Haluk Özsarı’nın Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine, Hikmet Koçak, Mustafa Özmen, Serhat Bor, Levent Elbeyli, Şükrü Hatun Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine, Ali Demirci, Şükrü Öztürk, Yahya Çelik Denetim Kurulu Asıl Üyeliklerine, Zeynep Çiğdem Kayacan, Tevfik Özlü, Murat Çakmak Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine yapılan gizli oylamada, oy birliği ile seçilmişlerdir. Aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Yunus Söylet, Başkan Yardımcılığına Uğur Erdener, Genel Sekreterliğine S.Haluk ÖZSARI, Saymanlığına Sadık Kılıçturgay seçilmişlerdir.

Yaklaşık 4 ay önce benzer uzantıları ile birlikte açılan ve halen sadece web sitesi olarak kullanılabilir durumda olan Üniversite Hastaneleri Birliği sitesinin; interaktif portal olması için veri girişi tamamlanmak üzere olup, 15 Eylül 2010 tarihinde aktif hale gelmesi planlanmaktadır. Site portal olarak açıldığında, yahoo grup haberleşmesini de kapsayacak şekilde forum olarak düzenlenecek ve eski yazışmalar da arşivlenmiş olacaktır. Benzer uzantıları ile birlikte, Üniversite Hastaneleri Birliği’nin tamamının aynı portale yönleneceği adresler; www.uhbd.org, www.uhbd.net, www.universitehastaneleribirligi.org, www.universitehastaneleribirligi.net, www.universitehastaneleribirligi.com olarak alınmıştır.

Ek-1‘de sunulan Üyelik Başvurusu ile Ek-2’de sunulan Dernek Tüzüğü 3.maddesi ile 12.maddesi 2.fıkrası uyarınca, Dernek Üyesi olmak isteyenlere konunun duyurularak, giriş ödentisi olarak 50 TL yıllık aidat olarak ise 60 TL’nın; Garanti Bankası İstanbul Çemberlitaş Şubesi (Şube Kodu: 44) 6297519 numaralı Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği hesabına (IBAN TR77 0006200004400006297519) yatırılıp, Üyelik Formu ile birlikte Banka Dekontunun, Babıali caddesi Ziya Gün İş Hanı No:28 Kat:2 Daire:24 (34440) Cağaloğlu-İstanbul adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Prof. Dr. Yunus Söylet
İstanbul Üniversitesi Rektörü
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER
EK-1 Dernek Üyelik Başvurusu
EK-2 Dernek Tüzüğü