ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU; YÖK BAŞKANI, SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI, SGK BAŞKANI VE MALİYE BAKANLIĞI BÜMKO GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

18 Ağustos 2015 Salı günü Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erkan İBİŞ’in Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU ile yaptığı görüşmeyi takiben, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu, 19 Ağustos 2015 Çarşamba günü Ankara’da, sırasıyla; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, SGK Başkanı Sayın Yadigar Gökalp İLHAN, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürü Sayın İlhan HATİPOĞLU ile YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta SARAÇ, Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Safa KAPICIOĞLU ve Başkan Danışmanı Sayın Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU ile toplantılar yaparak, Üniversite Hastanelerinin sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdi.

Prof. Dr. Erkan İBİŞ başkanlığında, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin AKAN, Prof. Dr. Mustafa KİBAR, Prof. Dr. Yener YÖRÜK, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Doç. Dr. Haluk ÖZSARI’nın katıldığı Toplantılarda; Kamu Üniversite Hastanelerinin gelir düşüklüğü ve gider yüksekliği açısından acil finansal sorunlarının kısa dönemde çözümüne yönelik öncelik sırasına göre listelenen öneriler özet bilgi notu olarak sunulmuştur. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’ne yazılan; Denge Tazminatı’nın “Özel Bütçe” kanalıyla ödenmesi ve terkini içerikli talep yazısı ile tedarik süreçlerinin ortaklaşa yapılabilmesi konusunda “Kamu Hastaneleri Birliği” ihalelerinden Kamu Üniversite Hastanelerinin yararlanabilmelerine ilişkin öneri taslağı da gündeme gelmiştir. Bu hazırlıklar Ek’te sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri; üniversite hastanelerindeki hemşire eksikliği ile asistan kadrosu yetersizliği başta olmak üzere, finansman dışı diğer konulara yönelik sorun ve çözüm önerilerini yapılan toplantılarda özellikle vurgulamışlardır.

20 Ağustos 2015 Perşembe günü saat 09.30’da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU ile Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta SARAÇ; Üniversite Hastanelerinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan satınalmalardan yararlanabilmesine imkan sağlayan Ek’te sunulan Çerçeve Protokol imzalanmıştır.

EKLER:

EK 1 Özet Bilgi Notu

EK 2 Maliye Bakanlığı yazısı

EK 3 Protokol