Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Üyelik Aidatı

Derneğin Gelir Kaynakları ve Kayıt Usulü

Madde 12

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

1.Üye aidatı,

2.Şube ödentisi,

3.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4.Dernek tarafından tertiplenen sosyal vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6.Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

Üye aidatı olarak gerçek kişilerden, giriş ödentisi 50 TL ve yıllık aidat 60 TL alınır. Tüzel kişilerden ise, giriş ödentisi 500 TL ve yıllık aidat 2000 TL alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

Şube ödentisi, Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si olup, altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

Derneğin defter ve kayıtları ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Banka Hesap No:

Garanti Bankası İstanbul Çemberlitaş Şubesi (Şube Kodu: 44) 6297519 numaralı Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği hesabına (IBAN TR77 0006200004400006297519)