Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Amacı

Derneğin Amacı ve Görevleri

Madde 2

  1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için; araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalar düzenlemek ve yayınlar yapmak,
  2. Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içi ile yurt dışından bağış kabul etmek,
  3. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari işletmeler kurmak ve işletmek,
  4. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, üyeleri arasında sosyal etkinlikler düzenlemek,
  5. Faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  6. Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak,
  7. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  8. Ortak ihale veya toplu satınalma gibi Üniversitelerin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri ve Hastaneleri yararına düzenlemelerin yapılmasına olanak hazırlamak,
  9. Yurtdışı ve yurtiçi kurumlardan danışmanlık dahil hizmet satın almak ve hizmet satmak,
  10. Gerekli görülen yerlerde şubeler açmak.

Dernek,Üniversitelerin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri ve Hastanelerinin sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirilmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak amacı ile kurulmuştur.Dernek, bu amaca yönelik olarak, aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir;