Çarşamba, Temmuz 24, 2024
Duyurular

2020 YILI İÇİNDE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İÇİN YAPTIĞI DÜZENLEMELER

  1. Maliye Bakanlığı tarafından Üniversite Hastanelerinin borç karşılama yüzdeleri dikkate alınarak yapılan düzenleme ile devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin 2017, 2018, 2019 ve 31/08/2020 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer borçlarına ilişkin ödemeler gerçekleştirilmiştir. Yüklenici firmaların önemli bir oranda alacağından feragat etmesi de dikkate alındığında Maliye Bakanlığından hibe kapsamında aktarılan kaynak ile Üniversite Hastaneleri borç yükünde yüzde 90’ları bulan azalma yaşanmıştır.
  2. 17 Kasım 2020 tarihinde 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Üniversite Hastaneleri için 2020 yılı Götürü Bedel (Global Bütçe) Hizmet Sözleşmesi tutarı ile tahakkuk edilen fatura tutarları arasındaki farkın geri alınmaması sağlanmıştır.
  3. Üniversite Hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzeme temininde yaşadığı sorunları aşabilmek için Maliye Bakanlığı’nın desteği ile 05.03.2020 tarihinde DMO Genel Müdürlüğü ile 6 Üniversite arasında “Tedarik İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol ile Üniversitelere bağlı hastanelerin sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ve Sağlık Markete konu olan ilaçların ve tıbbi malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığıyla temin edilmesi amaçlanmış, bu kapsamda COVID-19 sürecinde özellikle maske, önlük, tulum gibi sağlık çalışanlarına yönelik kişisel koruyucu ekipman alımı gecikmesiz olarak gerçekleşmiştir.