Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağan Genel Kurulu; 12 Nisan 2019 Cuma günü 14:30’da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 19 Nisan 2019 Cuma günü 14:30’da, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt/İstanbul adresinde yapılacaktır

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin Değerli Bireysel ve Kurumsal Üyeleri,


Yasal gereklilik nedeniyle, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağan Genel Kurulu; 12 Nisan 2019 Cuma günü 14:30’da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 19 Nisan 2019 Cuma günü 14:30’da, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt/İstanbul adresinde yapılacaktır.


Kurumsal Üyelik sahibi olan Üniversiteler; Tüzük 8. Madde’de yer alan “Tüzel kişi üyeler, kendilerini Genel Kurul’da temsil etmek üzere yetkilendirdikleri bir kişinin adını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirirler.” hükmü gereği Üniversite Rektörü imzalı bir yazıyı ibraz etmek durumundadır. 


Saygılarımızla.


Yönetim Kurulu adına
Doç. Dr. Salih Haluk ÖZSARI
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri


GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu,

2. Divan Kurulu seçimi,

3. Üniversite Hastaneleri Sorunları ve Çözüm Önerileri

4. Dilek ve temenniler                                                                             

5. Kapanış