Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağanüstü Genel Kurulu 25 Ocak 2019 Cuma günü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt/İstanbul adresinde saat 15.00’de sunulan Gündem ile yapılacaktır

Kurumsal Üyelik sahibi olan Üniversitelerin; Tüzük 8. Madde’de yer alan “Tüzel kişi üyeler, kendilerini Genel Kurul’da temsil etmek üzere yetkilendirdikleri bir kişinin adını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirirler.” hükmü gereği Üniversite Rektörü imzalı bir yazıyı ibraz etmek durumunda olduklarını bir kez daha bildirmekte yarar görülmektedir. 

Bireysel ve kurumsal üyelerimize duyurulur

GÜNDEM:
1.        Açılış ve saygı duruşu,
2.        Divan Kurulu seçimi,
3.        Faaliyet Raporu sunumu, görüşme ve oylaması,
4.        Denetim Kurulu Raporu sunumu, görüşme ve oylaması,
5.        Tüzük Değişikliği görüşülmesi ve oylanması,
6.        Dilek ve temenniler
7.        Kapanış