Perşembe, Temmuz 25, 2024
Duyurular

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Şubat 2017 Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt/İstanbul adresinde saat 14.00’de yapılacaktır

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Üyesi Değerli Hocalarımız,

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağanüstü Genel Kurulu 9 Şubat 2017 Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt/İstanbul adresinde saat 14.00’de, aşağıdaki Gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 16 Şubat 2017 Perşembe günü aynı adreste ve aynı saatte gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Üyelik sahibi olan Üniversitelerimiz; Tüzük 8. Maddesinde yer alan “Tüzel kişi üyeler, kendilerini Genel Kurul’da temsil etmek üzere yetkilendirdikleri bir kişinin adını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirirler.” hükmü gereği Üniversite Rektörü imzalı bir yazıyı ibraz etmek durumundadırlar.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu adına

Doç. Dr. Salih Haluk ÖZSARI

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri


GÜNDEM:

1.        Açılış ve saygı duruşu,

2.        Divan Kurulu seçimi,

3.        Faaliyet Raporu sunumu, görüşme ve oylaması,

4.        Denetim Kurulu Raporu sunumu, görüşme ve oylaması,

5.        Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,

6.        Dilek ve temenniler

7.        Kapanış