Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantısı 3 Ağustos 2015 Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri’nde saat 14.00’de yapılacaktır

Sayın Üyemiz,

27 Temmuz 2015 Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri Baltalimanı / İstanbul adresinde saat 14.00’de yapılacağı bildirilen Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığından, ilgili mevzuat ve yapılan duyuru uyarınca; 3 Ağustos 2015 Pazartesi günü aynı adreste ve aynı saatte yapılacaktır.

Toplantı Gündemi aşağıda sunulmaktadır.

Saygılarımla.

Yönetim Kurulu adına
Doç. Dr. Salih Haluk ÖZSARI
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri

GÜNDEM:
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan kurulu seçimi
3. Faaliyet Raporu sunumu, görüşme ve oylaması,
4. Denetim Kurulu Raporu sunumu, görüşme ve oylaması,
5. Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış