Çarşamba, Temmuz 24, 2024
ToplantılarZiyaretler

Üniversite Hastanelerinin Yöneticileri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Yadigar GÖKALP İLHAN’a İsteklerini İletti

Kamu Üniversitesi Hastane Yöneticilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Yadigar GÖKALP İLHAN ile Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın İsmet KÖKSAL ve ilgili bürokratlarıyla 12 Ocak 2015 tarihinde yapılan toplantısında, ekte sunulan imzalı metin takdim edilmiş ve Sayın SGK Başkanı;

a.    Önerilerin ilgili birimlerce titizlikle inceleneceğini,

b.    SGK ve Üniversiteler olarak birlikte acilen kurulacak Çalışma Grubu ile teknik çalışmaların hızla tamamlanması halinde öneriler tamamlandıkça Fiyat Tespit Komisyonu Toplantıları’na sunulacağını,

c.    Kurulan bu Çalışma Grubu’nda, Fiyat Tespit Komisyonu Toplantıları’ndan makul bir süre öncesinde toplantı gündeminin birlikte değerlendirileceğini,

d.    Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen Üniversite Hastaneleri Çalışmasının tekrar aktive edilmesinin önemini belirtmiştir.