ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ 16. GENEL TOPLANTISI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE, 25-26 EKİM 2013 TARİHLERİNDE ADANA’DA GERÇEKLEŞMİŞTİR

Açılışı Çukurova Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa KİBAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin AKAN ile T.C. Adana Valisi T.C. Hüseyin Avni COŞ tarafından yapılan ÜHBD 16. Genel Toplantısı, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde, 25-26 Ekim 2013  tarihlerinde, Adana’da gerçekleşmiştir.

12 Rektör ve Rektör Yardımcısı, 18 Tıp Fakültesi Dekan ve Yardımcısı, 30 Başhekim ve Yardımcısı ile Üniversite Hastaneleri yönetici ve öğretim üyelerinden oluşan toplam 115 katılımcının iştiraki ile gerçekleşen Toplantı’ya; Yükseköğretim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin ÇELİK, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Merve AKIN, Acıbadem Üniversitesi Genel Sekreteri ve Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Başkanı Uz. Dr. Hasan KUŞ, Genç Hekim Platformu Başkanı(Junior Doctors Network) Asistan Dr. Ahmet MURT konuşmacı olarak katılmıştır.

Toplantı programı, katılımcı listesi, yapılan sunumlar ile fotoğraflar ekte sunulmaktadır.

 25 EKİM 2013

PANEL 1

-Sait BİLGİÇ & Yılmaz KESKİNDEMİRCİ

PANEL 2

-Şebnem YILDIRIMOĞLU

-Yağız ÜRESİN

26 EKİM 2013

PANEL 3

-Tanıtım

PANEL 4

-Tamer İNAL

-Sabahattin AYDIN

-Merve AKIN

PANEL 5

-UHBD Birlik Kanun Tasarı Teklifi

-Tartışılan Başlıklar

-Yazı

-Ek1

-Ek2

-Ek3

PANEL 6

-Ahmet MURT