Perşembe, Temmuz 25, 2024
Duyurular

Yabancı Ögrenciler Genel Saglık Sigortası Kapsamına Alınıyor

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin Saygıdeğer Üyeleri,

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin 2010 yılında yaptığı başvuru ve konuyu Sosyal Güvenlik Kurumu düzeyinde takibi sonucunda; Türkiye’de eğitim gören tüm yabancı öğrencilere, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddelerinde yapılan değişikliğin ardından talep etmeleri durumunda genel sağlık sigortalısı olma imkanı tanınmıştır.

Yabancı öğrenciler burslu-burssuz ayrımı yapılmaksızın bu imkandan yararlanabilecek olup, söz konusu yasal değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte ilk kaydını yaptırmış olup Türkiye’de eğitim görmeye devam eden öğrenciler, 29 Mayıs’tan itibaren altı ay içinde Sosyal Sigortalar Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurmaları durumunda genel sağlık sigortalı olmaları sağlanacaktır. Söz konusu sürede başvurmayanlar ise genel sağlık sigortasından yararlanamayacaklardır. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ise kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde sağlık sigortasına dahil olabilecekler.

Türkiye burslusu öğrencilerin sigorta tescil işlemleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca tek elden yürütülecek, kendi hesabına öğrenim gören yabancı öğrencilerin sigorta tescil işlemleri ise öğrencilerce gerçekleştirilecektir. Yabancı öğrenciler konuyla ilgili detaylı bilgiyi Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından alabilecek.

Gerekli çalışmaların başlatılması için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Adına

Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI
İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri