Perşembe, Temmuz 25, 2024
Duyurular

6486 SAYILI KANUN İLAVE ÜCRET DÜZENLEME ÖNERİSİ

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin Saygıdeğer Üyeleri,

5510 sayılı Kanun’un 73. Madde ikinci fıkrasında yer alan “İlave ücret” ile ilgili olarak, 29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6486 sayılı Kanun kapsamındaki değişiklik bağlamında, Üniversite Hastanelerini ilgilendiren madde değişikliğinin uygulanmasına yönelik olarak, 5 Haziran 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na öneri iletilmesi düşünülmektedir.

Ek-1’de sunulan önerinin ana fikri; İstanbul/Hacettepe/Ankara/Gazi/Ege/ Ondokuz Mayıs/Atatürk/Gaziantep/Abant İzzet Baysal/Kocaeli/Çukurova/Erciyes Üniversiteleri ile görüşülerek oluşturulmuş olup, bir fikir vermesi açısından İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Finans Direktörlüğü ve SUT Koordinatörlüğü’nün Resmi Gazete’de Kanun yayımlanması sonrasında hazırladığı “İlave Ücret” kapsamında ayakta ve yatarak tedavide öğretim üyelerinin işlem başına olası net gelirlerine yönelik simulasyon çalışması da, Ek2 ve Ek3’de bilgilerinize sunulmaktadır. Konuya ilişkin bilgi ve ekleri, www.uhbd.org adresindeki Üniversite Hastaneleri Birliği web sitesinde de yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na söz konusu önerilerin iletilebilmesi için mümkünse görüşlerinizi, 5 Haziran 2013 Çarşamba günü saat:12.00’ye kadar bildirmenizde yarar olacaktır.

Saygılarımla.

EK 1 : UHBD ÖNERİSİ

EK 2 : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ AYAKTAN HİZMETLER ÖRNEK ÇALIŞMASI

EK 3 : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YATARAK TEDAVİ HİZMETLERİ ÖRNEK ÇALIŞMASI


Yönetim Kurulu Adına

Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri