Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin 14. Genel Toplantısı; Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımlarıyla, 8-9 Şubat 2013 Tarihleri arasında ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin 14. Genel Toplantısı; Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımlarıyla, 8-9 Şubat 2013 Tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

39 ayrı Üniversite’den; 15 Rektör, 9 Rektör Yardımcısı, 14 Tıp Fakültesi Dekan ve Yardımcısı, 47 Başhekim ve Yardımcısı ve Üniversite Hastaneleri yönetici ve öğretim üyelerinden oluşan toplam 119 katılımcının iştiraki ile gerçekleşen Toplantı’ da; Sağlık Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Gaziantep Valisi Erdal ATA, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım GÜZELBEY, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yunus SÖYLET, Gaziantep Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. YAVUZ COŞKUN,   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Yadigar Gökalp İLHAN ile Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Dr. Ufuk AKDIKAN ve Dr. Halil AKÇE ve aşağıda sunumları yer alan Üniversite Hastaneleri Başhekim ve Dekanları  konuşmacı olarak bulunmuştur.

Toplantı programı, katılımcı listesi, yapılan sunumlar, anket ve analizi ile fotoğraflar ekte sunulmaktadır.

  – Panel 1

                Prof. Dr. Kudret DOĞRU

                Prof. Dr. Mehmet ÖZKAHYA

                Doç. Dr. Orhun ÇAMURDAN

                Prof. Dr. Rüştü GÜNER

  – Panel 2

                SGK; Dr. Halil AKÇE 

                Prof. Dr. Akın TURGUT

                Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN

                Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK

         –  Prof. Dr. Hamit OKUR