Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK Toplantısı, 13 Eylül 2011

13 Eylül 2011 Salı günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Fatih ACAR, Sosyal Güvenlik Kurumu sağlıktan sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Yadigar GÖKALP, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü yetkilileri ile İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde, İstanbul’da “Üniversite Hastanelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu bir toplantı yaptı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde yapılan ve Tıp Fakültesi olan 13 Üniversite’nin Rektör, Dekan, Başhekim gibi üst düzey yöneticilerinden oluşan 46 kişilik bir katılımla gerçekleşen 4 saatlik toplantının İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yunus SÖYLET tarafından yapılan açılış konuşmasında; Üniversite Hastanelerinin sorunlarını “ortak akıl” ile çözmek amacıyla, 2009 yılından bu yana siyasi ve bürokratik karar vericilerle birlikte olunduğunu, Sayın Başbakan’ın talimatlarıyla Üniversite Hastaneleri sorunlarına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etmiştir. 26 Ağustos 2011 tarihinde çıkarılan 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen Üniversite Hastaneleri’nde “Tam Gün” uygulamasının yasalaştığını belirten Prof. Dr. SÖYLET, Üniversite Hastanelerinde “Tam Gün” uygulamasının gerekli olduğunu bu konuda Öğretim Üyelerinin çok büyük bir kısmının destek verdiğini ancak sadece hizmet sunulmayan asıl olarak eğitim ve araştırma yapılan Üniversite Hastanelerinde doğru bir modelin kurulması gerektiğini vurgulayarak, katılımları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Fatih ACAR ve ekibine teşekkür etmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, Üniversite Hastaneleri Birliği’nin son iki yıllık yaşananları ve bu süreçte yapılanları özetlediği sunumunda, özellikle SGK ilişkilerinde gelinen noktayı ve yapılması gerekenleri sıralamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Fatih ACAR, Üniversite Hastaneleri’nin vazgeçilemez sağlık hizmet sunucusu olduğunu belirterek, toplantının amacının; yaşanan sorunları dinleyip, en kısa sürede çözüm önerileri geliştirerek hayata geçirmek olduğunu vurgulamıştır. Özellikle yeni yapılan Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesi ile GSS Genel Müdürlüğü’nden talep edilenleri, birlikte çalışılarak çözüme kavuşturmak gerektiğini ifade eden Sayın ACAR, yılın sonu gelmeden, Üniversite Hastaneleri için Özellikli ve İstisnai İşlemler Listesi hazırlanması ile SUT fiyatlarının 1.3 ile çarpılması gerektiğine inandığını ifade etmiş, toplantı organizasyonu için başta İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yunus SÖYLET ile Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI olmak üzere tüm katılan Üniversite Yöneticilerine teşekkür etmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK, Hükümet olarak Üniversite Hastanelerinin sorunlarına çözüm için çalıştıklarını, ortaya konulacak çözüm yollarına siyaset kurumu olarak mutlaka destek vereceklerini, konuyu Sayın Başbakan’a arz edeceğini, başta 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere, sorun olarak ifade edilen her konuyu, uzun toplantılarla değil, kısa sürede sonuca ulaştıracaklarını belirtmiştir. Mevcut sorunlarının daha da ağırlaşmadan çözümü açısından toplantının önemini vurgulayan Sayın ÇELİK, Üniversite Hastaneleri Birliği yapısının önemli bir boşluğu doldurduğunu, çabaları için başta Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yunus SÖYLET olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve katılan Öğretim Üyelerine teşekkür ettiğini belirtmiştir.

Toplantı sonunda, ortak çalışma grupları ile başta 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere, SGK ile yaşanan diğer sorunların tümüne yönelik çözüm önerileri hazırlanmasına ortaklaşa karar verilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Katılımcıları

– Üniversite Katılımcıları

  • Yapılan Sunumlar

Üniversite Hastaneleri Global Bütçe Önerileri

Üniversite Hastaneleri Sorunları ve Çözüm Önerileri