Üniversite Hastaneleri Birliği’nin IX. Toplantısı 24-25 Haziran 2011 tarihlerinde, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde; Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ ın katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirilmiştir

Üniversite Hastaneleri Birliği’nin IX. Toplantısı 24-25 Haziran 2011 tarihlerinde, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde; Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ ın katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirilmiştir.

PANEL 1

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

ORTAK KULLANIM YÖNETMELİĞİ

– Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet ATASEVER

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN MALİ DURUMU,SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

– UHBD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. A. Sadık KILIÇTURGAY

ÜNİVERSTE HASTANELERİ MALİ SORUNLARI ve ORTAK KULLANIM YÖNETMELİĞİ (Beklentiler-Sorunlar)

– Ege Üniversitesi Tıp Faültesi Dekanı Dr. Serhat BOR

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ ve ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI ve İŞBRLİĞİ YÖNETMELİĞİ HK.

PANEL 2

– TEPDAD, UDEAK Başkanı Dr. İskender SAYEK

DÜNYADA TIP EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM:GÜNCEL EĞİLİMLER

– Dr. Sabahattin AYDIN

SAĞLIK MESLEKLERİNDE GELECEK EĞİLİMLERİ

– Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU

SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

– Prof Dr. Zekeriya AKTÜRK

DÜNYA ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA TIP EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

PANEL 3

– Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Muhammet GÜVEN

YÖNETİM DENEYİMİ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

PANEL 4

 – Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK

HEKİM SORUMLULUK SİGORTASI

– Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet KALKAVAN

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

PANEL 5

– UHBD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur ERDENER

&

UHBD Genel Sekreteri Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GİDER YÖNETİMİ

FOTOĞRAFLAR