Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu’nun Global Bütçe Konusunda Bilgilendirmesi

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği‘nin Saygıdeğer Üyeleri,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2011 yılında Üniversite Hastanelerinde uygulanması planlanan ve ilgili Üniversite Rektörlüklerine geçtiğimiz hafta gönderilen götürü bedel sözleşmesi; Üniversite Rektörlerimiz, Tıp Fakültesi Dekanlarımız ve Üniversite Hastanelerimizin Başhekimleri tarafından, eposta ortamında ve sözlü olarak belirtilen çekinceler de gözönüne alınarak, Üniversite Hastaneleri Birliği üyeleri, çalışma kurulları ve Yönetim Kurulu tarafından, tek tek Üniversite ve genel olarak Üniversite Hastaneleri açısından, kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

İnceleme sonucunda, sözü edilen çekincelerin ve olası gelişmelerin, 24.01.2011 tarihli yazı benzeri bir yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile ilgili Bakanlıklara iletilmesi ve üyelere duyurulmasına, 28 Mart 2011 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karar verilmiş; 1 Nisan 2011 tarihli ekte sunulan yazıyla durum ilgili makamlara iletilmiştir.

Yazıda;

  1. 5018 ile 2547 sayılı Yasaların gerektirdiği kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanımına yönelik hükümlerinin Üniversite Rektörlerine getirdiği sorumluluklar açısından, sürdürülebilir finansman yapısına ilişkin olarak uygulanabilir götürü bedel sözleşmesi ana başlıkları sıralanmış,
  2. 2009 yılı Temmuz ayından bu yana süren, Üniversite Hastaneleri Birliği ve ilgili Bakanlıklar ortak çalışması ile birlikte oluşturulan çözüm önerilerinde gündeme gelen hususlar dikkate alındığında, bu konuda da birlikte çalışma yapılmasının daha uygun olacağı önerilerek,
  3. Henüz sonuç alınmayan; özel bütçeden karşılanabilecek eğitim ve araştırma ödenekleri ile personel istihdamına ait çözümler (4b’den çalışmakta olanların 4a kapsamına alınması) gibi yapısal iyileştirmeler tekrar hatırlatılmıştır.

Ekte, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile ilgili Bakanlıklara yazılan; 24.01.2011 tarihli yazı ve 28 Mart 2011 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karar verilen kapsamda gönderilen yazılar bulunmaktadır.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu adına bilgilerinize sunulur.

Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri

Ek 1: ÜHBD “Global Bütçe” Görüş ve Önerileri (24 Ocak 2011)

Ek 2: ÜHBD “Global Bütçe” Görüş ve Önerileri (1 Nisan 2011)