Salı, Temmuz 23, 2024
Duyurular

ÜHB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görüşmesi

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur ERDENER ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin AKAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Ömer DİNÇER’i ziyaret ederek, Üniversite Hastanelerinin sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüşmüşlerdir.

Görüşme’de;

  • Mevcut SUT değerleriyle Üniversite Hastanelerinin gelir-gider dengesinde düzelme sağlanamayacağı, 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren Üniversite Hastanelerine özel muayeneden gelecek gelirin kaybıyla bu dengenin daha da olumsuz yönde bozulacağı gündeme getirilerek, öncelikle SUT fiyatlarının Üniversite Hastaneleri için 1.3 ile çarpılarak ödenmesi gerektiği,
  • Doğru bir performans uygulaması için, Üniversite Hastanelerine ödenecek toplam meblağa sınırlama getirilmemesinin şart olduğu ifade edilerek; Üniversite Hastaneleri için SGK tarafından 2011 yılı için önerilen “Global Bütçe” uygulamasının, bu şart yerine gelmediği sürece, sadece Üniversite Hastanelerine değil asıl sağlık sistemine olumsuz etkileri olacağı,
  • 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren başlayan yeni düzenleme ile Öğretim Üyelerinin hasta bakmaması ve müdahale yapmamasından vatandaşların mağdur olacağı ve yakınmaların şimdiden yaygınlaşmakta olduğu belirtilerek, Öğretim Üyesi Farkı olarak bilinen paranın kişiden alınmayarak “Öğretim Üyesi Hizmet Katkı Payı” adıyla  SGK veya bütçeden sağlanabileceği,

başlıkları vurgulanarak, konuşulan konulara ilişkin önerileri içeren bir metin, Sayın Bakan’a sunulmuştur.