Perşembe, Temmuz 25, 2024
UHBD Toplantıları

7. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı

Sunumlar

Üniversitelerin Araştırma Politikaları: Avrupa Perspektifi

 Prof. Dr. Üstün Ergüder
Sabancı Üniversitesi


Sağlık Araştırmalarında Ülke Politikası ve Kayseri Deneyimi

Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
Erciyes Üniversitesi Rektörü


Kamu Harcamaları İçinde Üniversiteler ve Araştırma Bütçelerinin Durumu

Osman Şahin
Maliye Bakanlığı Yükseköğretim Hizmetleri Daire Başkanı


Dünya’da ve Ülkemizde Lider Hekimlik

Prof. Dr. Faik Çelik
İstanbul Üniversitesi


Tıp Fakültelerinin Fonksiyonları ve Afiliasyon: Beklentiler/Sorunlar


Afiliyasyon Kavramı, Dünya Modelleri, Türkiye Durumu

Prof. Dr. Serhat Bor
ÜHBD Afiliyasyon Çalışma Kurulu Başkanı

Marmara Tıp Fakültesi Afiliyasyon Örneği

Prof. Dr. Hasan Batırel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı


Panel: Afilasyondan Beklentiler ve Deneyimler

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu
İstanbul İl Sağlık Müdürü

Prof. Dr. Davut Tüney
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı

Prof. Dr. Osman Nuri Dilek
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hulusi Gürel
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özdemir Aktan
Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı

Tam Gün Yasası ve Performans Sistemi: Beklentiler – Sorunlar

Prof. Dr. Metin Çakmakçı
Anadolu Sağlık Merkezi

Dr. Mehmet Kılıç
KOÜ Tıp Fakültesi Pediatri Asistanı


Üniversite Hastanelerinde Global Bütçe Uygulaması


Prof. Dr. Mustafa Özmen

ÜHBD Geri Ödeme Çalışma Kurulu Bşk.

Toplantı Videosu