Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Sosyal Güvenlik Kurumu Toplantısı

26-27 Kasım 2010 tarihlerinde Eskişehir’de yapılan Üniversite Hastaneleri Birliği VI.Toplantısı’nda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürü Uz.Dr.Hasan ÇAĞIL tarafından, 2 Aralık 2010 Perşembe günü, Ankara’da, yapılacağı söylenen Toplantı; SGK Başkanı Mehmet Emin ZARARSIZ ile GSS Genel Müdürü ve konuyla ilgili çalışanlarından oluşan bir ekiple gerçekleştirilmiştir.

Toplantı’ya Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı Prof.Dr.Yunus SÖYLET, Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Uğur ERDENER, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr.Mehmet Yavuz COŞKUN, Prof.Dr.Hüseyin AKAN, Prof.Dr.İbrahim DEMİR, Prof.Dr.Peyami CİNAZ, Prof.Dr.Sadık KILIÇTURGAY, Yard.Doç.Dr.Haluk ÖZSARI ile Üniversite Hastaneleri Birliği Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mustafa ÖZMEN, Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR, Prof. Dr. Mehmet ÖZKAHYA katılmıştır.

Toplantıda; 2011-2013 yıllarını içeren Orta Vadeli Mali Plan kapsamında SGK’nın Üniversite Hastaneleri’nde 2011 yılından itibaren uygulayacağı “Global Bütçe” hazırlıkları aktarılmıştır. Buna göre; 2011 yılında, SGK tarafından belirlenecek bazı Üniversite Hastanelerinde “Global Bütçe” uygulamasına ilişkin olarak, hazırlanacak Model ve Protokol taslağı, Üniversitelere iletilmek üzere ÜHBD’ne gönderilecek ve Aralık ayı içinde Üniversiteler ile Model ve Protokol içeriğine yönelik ayrı ayrı toplantılar yapılacaktır.

SGK tarafından henüz gönderilmeyen Model ve Protokol taslağı ulaştığında iletilecektir. Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği
Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter

Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI