SGK tarafından yayınlanan 2010 – 110 nolu genelge

SGK`ya karşı açılan dava ile ilgili olarak Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı gereğince; 2009-44 no`lu genelgenin yürütülmesi durdurulan  5.1, 5.2 ve 5.8.4 maddelerinin yerine konulmak üzere SGK tarafından 24.09.2010 tarihinde yayınlanan 2010/110 sayılı genelge.

Genelgeye göre;

  1. Ayaktan ve yatan hasta faturaların inceleme maddeleri olan “5.1” ve “5.2.” nolu maddelerinde yapılan değişiklik ile faturalar SGK tarafından yine incelenecek ancak inceleme “Tıbbi uygunluk” yönünde değil, SGK tarafından belirlenen veya faaliyetleri ile ilgili mevzuata uygunluğu yönünden incelenecektir. Yani faturalarda geçen işlemler mevcut SUT`a ve diğer mevzuatlara uygunluk açısından incelenecektir.
  2. 2009-44 sayılı genelgenin “5.8.4” nolu maddesi yeni yayınlanan genelge ile tamamen iptal edilmiştir. Bu bağlamda, üst komisyon toplantıları yapılmayacak yerine fatura itiraz inceleme komisyon toplantıları yapılacaktır. Fatura itiraz komisyonu ise SGK İl Müdürü veya görevlendireceği bir personel başkanlığında, SGK`dan 1 tabip/diş hekimi, SGK`dan incelemeyi yapan personel ve itiraz eden sağlık kurumunun görevlendireceği bir hekimden oluşacak ve SGK`nın istediği bilgi ve belgeler bu komisyona sunulacak ve komisyonda kesintilerin değerlendirilmesi yine mevcut mevzuatlar çerçevesinde yapılması gerekecek olup, kararlar oy çokluğu ile alınacaktır.

Genelgeyi Görmek İçin