2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı

İlki İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilen Üniversite Hastaneleri Birliği’nin ikinci toplantısı 16-17 Mayıs tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesinin Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya 49 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleri katıldı. Toplantıda üniversite hastanelerinin başta ekonomik olmak üzere sorunları ve çözüm yolları, rektör, dekan ve başhekimlerin katıldığı toplantıda tartışıldı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener toplantının açılışında yaptığı konuşmada, üniversite hastaneleri olarak sıkıntının zirvesinde yaşadıklarını belirterek, sorunların çözümü için ilgili kamu kuruluşlarıyla temasa geçmek zorunda olduklarını söyledi. Prof. Dr. Erdener, üniversite hastanelerinin sorunlarının ülke açısından önemli bir konu olduğunu kaydetti. ”Artık sıkıntının zirvesinde yaşıyoruz” ifadesini kullanan Erdener, bu nedenle çözümler üretmek ve üniversite hastanelerinin önünü açmak için ilgili kamu kuruluşlarıyla temasa geçmek zorunda olduklarını bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Faik Çelik ise geçen ay İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan toplantıyla başlatılan Üniversite Hastaneleri Birliği’nin “sahipsizliği” ortadan kaldırarak üniversite hastanelerinin sorunlarının artık ortak bir platformda tartışıldığını söyledi.

Önceki toplantıda alınan kararların uygulamaya konulduğunu söyleyen Faik Çelik, etkili yerlere hükmedebilmek ve içinde bulundukları durumu anlatmak için 3 kişilik temsil heyeti oluşturularak, haziran ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve Sağlık Bakanları ile birlikte YÖK’le temasa geçilmesi gerektiğini söyledi.

Üniversitelere yeni bütçe modeli

Toplantıda, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve YÖK üyesi Naci Ağbal, üniversitelerin bütçeleri konusunda ve döner sermayelerle ilgili yapılması planlanan değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Üniversite bütçelerinin Merkezi Yönetim Bütçelerinin bir parçası olduğunu ve Merkezi Yönetim Bütçesinin %4’ünü oluşturduğunu söyleyen Ağbal, üniversite bütçelerinin üzerindeki inisiyatifin hemen hiç olmadığını kaydetti. Bu yüzden bütçelerin etkin ve verimli kullanılmadığını ve çok detaylı olduğu için iş yükünü artırdığını söyleyen Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçesinin %4’ünü oluştururken sayfa sayısı olarak %72’sinin kapsadığını, bu durumun da karmaşıklığın ve detaycılığın çarpıcı bir örneği olduğunu söyledi.

Birim değil, kurum bazlı bütçe

Yeni projenin temel özelliğini birim bazlı bütçeden kurum bazlı bütçeye geçiş olarak özetleyen Genel Müdür ve YÖK üyesi Naci Ağbal, bu sistemle dekanların doğrudan bütçe harcama yetkilisi olduklarını, torba bütçe yapılarak bütçe kullanmada esneklik sağlanacağını, yeni sistemde birimler arası ödenek aktarımı için Maliyeden izin alınmayacağını, böylece bütçelerin de daha sade hale geleceğini söyledi.

İhtiyaç öncelikli bütçe sistemi

Yeni bütçe sisteminin getirdiği bir özelliğin de üniversitelerin hem planlama hem de uygulamada ihtiyaçları önceleyerek kaynak dağıtımının daha etkin kullanılacağını ifade eden Ağbal böylece bütçeyi kullanma inisiyatifinin üniversitenin yönetimine geçeceğini söyledi.

Hem işletme hem de akademi

Üniversite döner sermayelerinin %90’ının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri tarafından sağlandığını, üniversite hastaneleri konusunda aşılması gereken en önemli noktanın bu hastanelerin sadece bir işletme değil aynı zamanda akademik ortamın parçası olduğunun anlaşılması gerektiğini söyleyen Naci Ağbal üniversite döner sermayelerinin 2008 yılında büyüklüğünün 4 milyar TL’ye ulaştığını bu büyüklüğün de kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında, yönetsel anlamda döner sermayelerin akademik birimlerden daha özerk bir yapıya kavuşturulmasına önem kazandığının altını çizdi.

SUT fiyatları artmayacak

Maliye olarak kısa ve orta vadede sağlık harcamalarını artıracak bir tutum içine girmeyi düşünmediklerini söyleyen Ağbal “ “SUT fiyatlarının artırılması söz konusu olamaz, bunun yerine giderler nasıl azaltılabilir konusunda çözümler arıyoruz. Yani önümüzdeki dönemde üniversite bütçelerindeki gelirlerde bir değişiklik düşünmüyoruz, mutlaka giderlerin azaltılmasına yönelik önlemler alınması gerek.” Diye konuştu.

Toplantı sırasında gerçekleştirilen sunumlar

Çalışma Grupları Sunumları