1. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı

Ülkemizdeki tıp fakültelerine bağlı hastanelerin sorunlarına değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, hastanelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, bu konuda güçlü bir platform oluşturmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Merkez Bina’da gerçekleştirilen toplantı 2 gün sürdü. Toplantıya 53 üniversiteden 23 Rektör, 4 Rektör Yardımcısı, 18 Tıp Fakültesi Dekanı, 20 Başhekim olmak üzere Hastane Müdürleri, Öğretim Üyeleri, Yüksekokul Müdürleri ve üniversitelerin görevlendirdikleri çeşitli direktörler de dahil 118 kişi katıldı.

Saat 9.00’da kayıt ve program hakkında bilgilendirme ile başlayan toplantının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Yunus SÖYLET ve Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN yaptı. Toplantıda ilk gün 6 oturum yapıldı.

I. Oturumda “Ülkemizde sağlık Hizmeti Sunumunda Üniversite Hastanelerinin Yeri ve Gelecek Perspektifi” başlıklı konu Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerafettin CANDA moderatörlüğünde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Muhammed GÜVEN tarafından sunuldu.

II. Oturumda “Üniversite Hastanelerinin Hizmet-Eğitimi İkilemi Çözümünde İşbirliği Seçenekleri ve Yasal Durum” başlıklı konu Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal TALUĞ moderatörlüğünde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ tarafından sunuldu.

Öğle yemeğinin ardından Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı 4 oturumla devam etti.

“Üniversite Hastanelerinin Finansal Değerlendirilmesi ve Performans Yönetimi” başlıklı III. Oturum Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin PAMİR moderatörlüğünde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim DEMİR tarafından, “Tam Gün Yasa Taslağı ve Döner Sermaye” başlıklı IV. Oturum Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali ALTINDAŞ moderatörlüğünde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami CİNAZ tarafından, “Üniversite Hastanelerinin Organizasyon-Yönetim Sorunu” başlıklı V. Oturum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet KOÇAK moderatörlüğünde, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastaneler Genel Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ÖZMEN tarafından, “Üniversite Hastaneleri Birliği’nin Hukuki Alt Yapısının Oluşturulması” başlıklı VI. Oturum Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci VARİNLİ, Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Aytolan YILDIRIM tarafından gerçekleştirildi.

Oturumların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Uğur ERDENER’in moderatörlüğünde toplantının Serbest Kürsü bölümüne geçildi. Bu bölümde oturumlarda işlenen konulara katkıda bulunarak öneri ve dileklerini ifade eden katılımcılar sorularla mevcut sorunlara çözüm aradılar. İlk gün programı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in davetliler için İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Mavi Salon’da verdiği akşam yemeği ile sona erdi.

Toplantının pazar günkü programında davetliler birinci gün yapılan oturum başlıklarına uygun olarak 6 çalışma grubuna ayrıldı ve 6 başlıkta mevcut konuları daha ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdiler. Saat 9.00’da çalışmalarına başlayan 6 çalışma grubu 11.00’da çalışmalarını tamamlayarak sunumlar için Doktora Salonu’na geçti.

1., 2. ve 3. çalışma gruplarının sunumları Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz ÇOŞKUN moderatörlüğünde yapıldı. Öğleden sonraki oturumda ise Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Murat ÇAKMAK moderatörlüğünde 4., 5. ve 6. çalışma grupları sunumlarını gerçekleştirdiler. Tüm çalışma gruplarının sunumlarını tamamlamasının ardından toplantıya kısa bir ara verilerek toplantı başında belirlenen raportörler tarafından sonuç bildirisinin hazırlanması sağlandı.

Üniversite Hastaneler Birliği Toplantısı Sonuç Bildirisi İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Doç. Dr. Faik Çelik tarafından okundu. Bildiri oy birliğiyle kabul edildi. 2 gün süren Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı Rektör Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı Bildirisi YÖK, Sağlık Bakanlığı, TTB/UDEK, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek.

FOTOĞRAFLAR